NeoScan™ Support

If you have any questions regarding your NeoScan, NeoPro, or NeoConnect, feel free to reach out to our NeoScan support team. You can email or call us, and we will get back to you as soon as possible. Please find our contact information below:

Om ni har några frågor angående er NeoScan, NeoPro mjukvara eller NeoConnect molntjänst, tveka inte att kontakta vårt NeoScan-supportteam. Ni kan skicka e-post eller ringa oss, och vi kommer att återkomma till er så snart som möjligt. Här är våra kontaktuppgifter:


Sverige, Norge & Danmark
Tel: +46 42-3017440 #2
Email: neoscan.support.se@neoss.com
Öppettider: 08.00 – 16.00

Untitled design (48)

 

3shape E4

3Shape® Support

We provide free support for customers with a 3Shape license administered by Arc Solutions. We can assist you with fixing error messages, addressing software bugs, and troubleshooting your 3Shape hardware. For educational issues or inquiries related other factors such your IT systems, we offer paid appointments charged per half hour started. Contact our dedicated support team for prompt assistance with your 3Shape system.

Vi erbjuder gratis support till kunder med en 3Shape-licens sinköpt hos oss. Vi kan hjälpa dig med att åtgärda felmeddelanden, hantera programvarubuggar och felsöka din 3Shape-hårdvara. För utbildningsfrågor eller förfrågningar som rör andra faktorer som dina IT-system erbjuder vi betalda avtal som debiteras per påbörjad halvtimme. Kontakta vårt dedikerade supportteam för snabb hjälp med ditt 3Shape-system.

Tel: +46 42 3017440 #2
Email: 3shape@arcsolutions.se
Öppettider: 08.00 – 16.00

Design Service

På Arc Solutions erbjuder vi en smidig process för era tandprotetiska behov. Skicka ert material till oss, och vårt team av experter kommer ta fram ett designförslag som uppfyller era krav.

För att komma igång eller för att få mer information om våra tjänster, vänligen kontakta oss:

Tel: +46 42 3017440 #2
Email: info@arcsolutions.se
Öppettider: 08.00 – 16.00

JL7_1963 (1)-1

Anmäl dig för vårat nyhetsmail! Håll dig uppdaterad om exklusiva erbjudanden, nya produkterna och mer!